Тематичні рубрики науково-практичного журналу:

 

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності).

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності).

10. Статистика.

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

12. Рецензування.