Інфраструктура ринку – це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Реєстрація суб'єкта у сфері онлайн-медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1965 від 30.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R40-04338

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 7 жовтня 2016 року № 1222

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування;
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля
241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм;
292 Міжнародні економічні відносини.

Реєстр наукових фахових видань України: Детальніше

ISSN електронної версії журналу: 2519-2868

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Інфраструктура ринку

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Інфраструктура ринку

Crossref: Інфраструктура ринку

Open Ukrainian Citation Index: Інфраструктура ринку

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» виходить щомісячно й поширюється через мережу Інтернет. Видання з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.

Пріоритетами журналу є: дослідження проблем розвитку інфраструктури ринку; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти; розвиток міжнародних наукових зв’язків.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою, редакційна колегія видання.